Te Kete Ipurangi Navigation:

Te Kete Ipurangi
Communities
Schools

Te Kete Ipurangi user options:


Senior Secondary navigation


RSS

Gagana Sāmoa context elaborations

Section menu

Achievement objectives

AOs: L6

AOs: L7

AOs: L8

Chinese

Cook Islands Māori

French

Gagana Sāmoa

German

Japanese

Spanish

Tongan

Vagahau Niue

NZSL

Strands:

Assessment for qualifications:


Gagana Sāmoa L6: Example 2

Example 2: Conversation

Talia — Suga o a mai?

Joan — Maguia lava faꞌafekai ae a oe?

Talia — Seki a mea uma.

Joan — Ae sa ‘o, a.

Talia — O le a foi le galuega e ke fiafia iai?

Joan — Ou ke fiafia ile galuega o le loia. Ae a lau Afioga?

Talia — Ou ke fia ka ‘alo lakapi fa ‘apolofesa aua e mafai ai oga ou asiasi i akuguu mamao. Ae o le a le mafua ‘aga ua e filifili ai lega galuega o le loia?

Joan — Oga e kele kupe e maua, ma e mafai oga fesoasoagi i kagaka. Ae faapefea pe a e magu ‘a ma le kaulau le faamoemoe mo le lumaga ‘i?

Talia — Ou ke lagoga e le ‘i kapegaiga seisi fuafuaga. Ae a lau susuga?

Joan — O le mea lea e kakau ona ka kigou e fai ai mea ‘aoga aua a le maguia le fa ‘aloia, e mafai oga ou koe su ‘e sesi galuega pei o le foma ‘i, faiaoga poo le igisigia.

Talia — Ae sa ‘o a, e lelei oe ua uma oga kapega.

Joan — Se, ou ke faukua aku ia ke oe le uso, se kaumafai e fa ‘amuamua le a ‘oga, e kele ai avanoa mo oe ile lumagai.

Talia — Ua lelei, fa ‘afekai mo le faukuaga, ae fai le kogu ka koe kalagoa akili.

Joan — Ia lelei uso. Fa laia, Talia.

Talia — Fa soifua.

Context and text type

Joan, a learner of the language, is conversing with Talia, a native speaker of gagana Sāmoa who has recently arrived in New Zealand to live. They are discussing careers.

Text type

Conversation, informal. Interactive.

Examples showing how the student is:

Communicating information, ideas, and opinions beyond the immediate context

Joan uses simple sentences to communicate an idea:

 • Ou ke fiafia ile galuega o le loia.

She also uses an extended sentence pattern with a combination of structures to communicate an opinion: 

 • Se ou ke faukua atu ia ke oe le uso, se kaumafai e fa ‘amuamua le a ‘oga, e kele ai avagoa mo oe ile lumagai.

Expressing and responding to personal ideas and opinions

Joan expresses a personal idea:

 • Oga e kele kupe e maua, ma e mafai oga fesoasoagi i kagaka.

She expresses an opinion:

 • Se ou te faukua aku ia ke oe le uso.

Talia shares an idea and Joan responds with a question:

 • Ae faapefea pe a e magu‘a ma le kaulau le faamoemoe mo le lumaga‘i?

Communicating appropriately in different situations

Joan uses singular and dual pronouns appropriately, for example:

 • Ou ke fiafia ile galuega o le loia; O le mea lea e kakau ona ka kigou e fai ai mea ‘aoga.

Joan uses respectful language even when communicating informally:

 • Ae a lau Afioga?

Because she is speaking in an everyday situation, Joan uses the 'k' style:

 • Maguia lava fa ‘afekai ae a oe?

The text illustrates ways of addressing a person in a familiar context, for example, when Joan says:

 • Se, ou ke faukua aku ia ke oe le uso.

The use of the family term 'uso' (sister) suggests that these friends have a personal, close relationship.

Understanding how language is organised for different purposes

Talia and Joan both use conversational style 'fillers' and formulaic expressions, for example:

 • Ia lelei uso, Fa soifua.

Joan uses a formulaic expression, as is expected in this situation:

 • Maguia lava fa ‘afekai.

Stressing words for particular purposes is a typical feature of conversational exchanges. Joan places stress on a word to emphasise her agreement:

 • Se, ou ke faukua aku ia ke oe le uso. 

In the context of the conversation Joan is in agreement as Talia has changed her original thinking.

Opportunities for developing intercultural communicative competence

Explore conversation openers and closings in a range of texts in gagana Sāmoa. What expressions and formulaic expressions are used often, and in what contexts? Make comparisons and connections between these and corresponding expressions in English language and own-culture texts. Texts may include, for example, phone conversations, emails, texting, and face-to-face conversations.

Examine the uses of formal and informal language in these texts. Why has this level of language been used, and what are its particular features? How might students apply these understandings when communicating in gagana Sāmoa using different text types (oral, written) and in different situations?

Last updated January 16, 2013Footer: